Indikationer kredsløb

 

Indikationer

 

Nedsat/dårligt blodcirkulation

Okklusive perifere arteriesygdomme (PAD/PAOD) stadie l, lla, llb, lll

Kronisk venøs insuffi ciens (CVI)

Koronar arterie sydom (CAD)

Hypertoni (forhøjet blodtryk)

Posttrombotisk syndrom (årebetændelse i venerne)

Ødemer/lymfeødemer (hævede ben/fødder)

Ulcera (behandlingsresistente sår)

Postoperativ (lymfeødemer) / posttraumatiske hævelser

Smertebehandling

Følger af lammelse (nervesygdomme)

Rastløse ben (RLS)

Erektil dysfunktion (ED)

Åreknuder og blodsprængninger

Kolde lemmer

Inkontinens (vandladningsproblemer)

Claudicatio (vindueskiggersyndrom)

Diabetes 1-1,5-2 (ved nedsat blodcirkulation)

 

Kontraindikationer

 

Thrombose / blodprop

Infektiøse hudsygdomme/sår

Graviditet

Akutte blødninger i ben

Blødersygdomme

Inden 12 timer efter afsluttet dialysebehandling

 

De positive erfaringer og undersøgelser, f.eks. inden for luftsfartsmedicin og vaskulær medicin, viser, at intermitterende vakuumterapi er en sikker behandlingsform.